Infračervené vykurovanie

Princíp infrakúrenia

 • Bežná situácia z jarnej lyžovačky: teplota -3°C a ľudia sa opaľujú na slniečku v plavkách! Slnko je najsilnejším infražiaričom! Infračervené žiarenie prechádza našou atmosférou, a nárazom na pevnú prekážku sa absorbuje a premieňa na teplo.
 • Každý teplý predmet sála teplo a je teda infražiarič. Ľudské telo vyžaruje infražiarenie o vlnovej dĺžke 9,44 µm. Infrakúrenie používa tomuto blízke rozhranie 7-10 µm. V infrasaune je používané rozpätie infraspektra 3-15 µm. Infračervené sálanie celého spektra použivaného v týchto technológiach je bezpečné pre ľudí, zvieratá aj rastliny!
 • Infračervené sálanie je navyše veľmi príjemné a hĺbkovým pôsobením tepla uvoľňuje naše svaly, zrýchľuje krvný obeh a posilňuje imunitný systém - vytvára pocit ako pri krbe.

Klasické konvekčné kúrenie 

Dodnes najčastejšie používané konvekčné typy vykurovania zohrievajú vzduch a až ten ohrieva človeka a jeho prostredie. Zohriaty vzduch v miestnosti cirkuluje a víri prach. Pri konvenkčnom vykurovaní sú obvodové steny miestností vždy chladnejšie ako vzduch, preto sa často vzdušná para na stenách zráža a spolu s prachom zo vzduchu vytvára tak priaznivé životné prostredie pre plesne.

Infračervené kúrenie

Sálaním infračervenej energie primárne sa ohrievajú objekty v miestnosti a tým aj steny, stropy, podlahy, ktoré teplo akumulujú a následne ho vracajú do vykurovaného priestoru. Nedochádza ku kondenzácii pary a teplé steny ostávajú suché a bez plesní. Suché a teplé steny nám zabezpečujú tepelnú pohodu.

Čo je to tepelná pohoda ?

Tepelnú pohodu určuje rozdiel povrchovej teploty stien ( podláh, stropov a objektov v miestnosti) a teploty vzduchu. Tento rozdiel by nemal byť väčší ako 4ᵒC, pričom súčet by mal byť 38-40ᵒC. Ak máme steny infračerveným kúrením vyhriate napr. na 20ᵒC, stačí nám miestnosť vykúriť na cca 18-20ᵒC a máme tepelnú pohodu a príjemný pocit. Ale ak teplota stien je 15ᵒC, na priblíženie sa tepelnej pohode potrebujeme miestnosť vykúriť na cca 24ᵒC. Ideálny pocit tepelnej pohody je však nedosiahnuteľný nakoľko je rozdiel teplôt výrazne väčší ako 4°C!!! 

Výhody infračerveného kúrenia:

 • nižšie energetické náklady v porovnaní s konvenčným vykurovaním
 • nedochádza k víreniu prachu
 • rovnomerné rozloženie teploty v horizontálnom smere (rozdiel teplôt medzi podlahou a stropom 1-2°C)
 • zdravšie prostredie s vyššou vlhkosťou vzduchu, nedochádza k vysušovaniu slizníc a k respiračným chorobám
 • priaznivo pôsobí na osoby postihnuté ochorením kĺbov
 • dispozícia interiéru je voľná bez prekážok vykurovacích telies pre rozmiestňovanie nábytku, popr.strojov
 • žiadna údržba sálavých panelov
 • vysoká životnosť
 • žiadne emisie , šetrný spôsob vykurovania k životnému prostrediu
 • vysoký tepelný komfort
 • bez potreby kotolne, kotla, rozvodov trubiek , radiátorov
 • bez potreby komína
 • bez potreby drahých každoročných revíznych správ